Nüfus Cüzdanı    

  Zaman zaman önemli evraklarımızı kaybederiz, bunların içinde en önemlisi ise nüfus cüzdanlarımızdır.Ortalıkta bir sürü sahtekar ve dolandırıcı varken çok dikkatli davranmak ve en kısa zamanda bu kayıptan dolayı tedbir almak gerekiyor. Bununla ilgili şöyle bir bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz.

 
    Kimliğiniz kötü niyetli birinin eline gecerse yakında dünya kadar vergi borcu bulunan (naylon fatura, sahte kredi) bir yada bir kaç şirketiniz ortaya çıkar. Ya da illegal bir olayda hedef şaşırtmak için sizin kimliğinizi kullanabilirler.
Şöyleki; kaybettiğiniz nüfus cüzdanı ile neler yapılabilineceğini ve başımıza neler gelebileceğini tahmin ettiğimizde hayretlere düşeriz.
Kaybettiğiniz nüfus cüzdanı sadeceşirket açmak için kullanılmaz. Telefon(sabit-mobil) şirketlerinden üzerinize kayıtlı onlarca telefonalınarak kötü maksatlı kullanılabilir.Tabii ki konuşma bedelini de ödemek zorunda kalırsınız.
 
Her nüfus cüzdanının seri numarası farklıdır. Sizler de kaybettiğiniz gün ,eski cüzdanınızın hükümsüz kılınabilmesi için gerekli yasal başvuruları yapmanız gerekmektedir.
 
Bununla ilgilibilgi şöyle ki;
1)Nüfus cüzdanlarının kaybedildiğine veya çalındığına dair gazete ilanı vermek. Kayıp yada Zayi ilanı olarak bilinir.
 
 
Cüzdanı kaybını bildirmek gerekiyor.
Emniyet birimlerince düzenlenmiş nüfus cüzdanının çalınmış ya da kaybedilmiş olduğuna lişkin belgenin aslının vergi Dairesine
 
İbraz edilmesi gerekmektedir.
Nüfus cüzdanını kaybeden veya çaldıran kişilerin emniyetten aldığı tutanak ve birde dilekçe eşliğinde bir vergi dairesine başvurması durumunda kayıp olan nüfusunun bilgisi sicil kayıtlarına alınıyor. Kaybedilen nüfus cüzdanını bulan kötüniyetli 3.kişi herhangi bir vergi dairesine gidip şirket açılışı yapmak isterse sistem uyarı veriyor.
Bu konunun ayrıntılarını Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesinde iç genelgeler bölümünde VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ SERİ NO:2007/1 de bulabilirsiniz.Genelge aşağıdadır.
 
Gerçek kişilerin, nüfus cüzdanlarının kaybolduğunu veya çalındığını belirterek kaybettikleri ya da çaldırdıkları nüfus cüzdanlarıyla vergi dairelerince mükellefiyet tesisi yapılmasının engellenmesini talep ettikleri dilekçeleri ile müracaat etmeleri ve dilekçeleri ekinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve nüfus cüzdanlarının kaybedildiğine veya çalındığına dair gazete ilanının/emniyet birimlerince düzenlenmiş belgenin aslını ibraz etmeleri halinde; GİB/Sicil İşlemleri/Gerçek Kişi/Kaybedilen Veya Çalınan Nüfus Cüzdanlarına İlişkin Bölüme dilekçe ile müracaatta bulunan gerçek kişinin, adı ve soyadı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgi girişi yapılacaktır
 
Bilgi girişi yapılması üzerine mükellefiyet tesisi yapılmadan ve/veya dosya numarası verilmeden önce bilgi girişi yapılan nüfus cüzdanın kaybedilmiş veya çalınmış olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir.
Bu kontrol sonucunda;
-İbraz edilen nüfus cüzdanındaki bilgilerde uygunsuzluk bulunmadığı ve nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olmadığının tespit edilmesi halinde mükellefiyet tesisi yapılacak ve/veya dosya numarası verilecektir.
-İbraz edilen nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olduğunun sistem tarafından tespit edilmesi halinde bilgisayar ekranında ibraz edilen nüfus cüzdanının kaybedildiği veya çalındığını belirten bir uyarı mesajı görülecektir.
Bu mesaj üzerine ibraz edilen nüfus cüzdanındaki kişi adına mükellefiyet tesisi yapılmayacak ve/veya dosya numarası verilmeyecektir. Ayrıca ibraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir.
nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı kayıp, nüfus cüzdanı zayi, nüfus cüzdanı kayıp ilanı, Hesap Cüzdanı, Cumhuriyet, diploma, Emekli Sandığı Sağlık Karnesi, Yeni Asır, Milliyet Kayıp İlanı, Bankamatik kartı, askeri kimlik, SSK Sağlık Karnesi, Sabah Kayıp İlanı, Kredi kartı, Zaman, Bağkur Sağlık Karnesi, kimlik kartı, Plaka, Kayıp İlanları, Posta Kayıp İlanı, nüfus cüzdanı, Personel Kimliği, Gümrük Beyannamesi, TARİFELER, Hürriyet Kayıp İlanı, milliyet, İş yeri yada Kurum Kimliği, Örnek Kayıp İlanı, seri ilan, Vergi Levhası, Ödeme kaydedici cihaz, sabah, gazete seri ilan, Yazarkasa Ruhsatı, Habertürk, posta, Alındı Makbuzu, Öğrenci Kimliği, Yeni Asır, zayi ilan, hürriyet, Pilotluk belgesi, Gereken Belgeler, Ruhsat, Gemi adamı belgesi, kayıp ilanı, Fatura, Su Güvence Makbuzu, Hisse senedi, zayii ilan, Sağlık Karnesi, Lise Diploması, HABERLER, Senet, Öğrenci Pasosu, Personel kimliği, Çek, İLAN FORMU, Akbil kartı, ehliyet,

        

%>