Kayıp Kimlik Kartı    

GEREKLİ BELGELER

Yenileme ve kayıptan

1- Muhtardan cüzdan talep belgesi (fotoğraflı)
2- 1 Adet fotoğraf

 

DOĞUMDAN

1- Doğum kağıdı (hastane belgesi, rapor)
2- Anne ve babadan birinin nüfus cüzdanı ile başvurusu

 Kayıp Nüfus cüzdanımızı çıkarmak için bazı kriterler vardır bunlar sırasıyla ve en önemlisi Ulusal gazetelerde ilan yayınlatmaktır. İlan servisimizi arayarak kolayca Türkiyenin her yerinden ilan verebilirsiniz.

YENİLEME VE KAYIP

Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus Cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, Gazeteye Kayıp ilanı vermek ve  ikamet edilen yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus cüzdanı talep belgesi ve 1 fotoğraf ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurulur.

Nüfus cüzdanı talep belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir.
Nüfus cüzdanları imza karşılığında reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir.

DOĞUMDAN

Her doğum olayının, doğumun olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.

Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.
Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.

Kayıp ilanı, zayi ilan, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı kaybı, kimlik kartı, kimlik kaybı seri ilan ver, Sabah Kayıp İlanı, nüfus cüzdanı, Vergi Levhası, Alındı Makbuzu, Gereken Belgeler, zayii ilan, seri ilan, posta, Ruhsat, Hisse senedi, Öğrenci Pasosu, Cumhuriyet, kayıp ilanı, Personel kimliği, Hesap Cüzdanı, SSK Sağlık Karnesi, Kayıp İlanları, askeri kimlik, Plaka, İş yeri yada Kurum Kimliği, Habertürk, Posta Kayıp İlanı, milliyet, Yazarkasa Ruhsatı, Pilotluk belgesi, Su Güvence Makbuzu, HABERLER, gazete seri ilan, hürriyet, Fatura, Senet, Akbil kartı, Yeni Asır, ehliyet, Bankamatik kartı, Bağkur Sağlık Karnesi, TARİFELER, Milliyet Kayıp İlanı, kimlik kartı, Gümrük Beyannamesi, Ödeme kaydedici cihaz, Yeni Asır, Hürriyet Kayıp İlanı, sabah, Öğrenci Kimliği, Gemi adamı belgesi, Lise Diploması, İLAN FORMU, zayi ilan, Sağlık Karnesi, Çek, Emekli Sandığı Sağlık Karnesi, Zaman, diploma, Kredi kartı, Personel Kimliği, Örnek Kayıp İlanı,

        

%>